FOLLOW

TUBA!

Turtle1

Quickscan

Heb jij een project dat je graag onder onze aandacht brengt? Doe dan eerst de quickscan. Door het beantwoorden van een aantal vragen zie je snel of jouw project in aanmerking kan komen voor financiële steun.

De knop voor projectaanvragen wordt geactiveerd als u alle quickscan-vragen met 'Ja' heeft beantwoord.

Specifieke richtlijnen voor projectaanvragen zijn per programma beschikbaar onderaan deze pagina.

 

Komt jouw project in aanmerking voor steun van TUI Care Foundation?

1. Heeft het project een duidelijk raakvlak met de duurzame ontwikkeling van vakantiebestemmingen of jeugd & educatie?

Uitleg

TUI Care Foundation steunt projecten die nieuwe kansen creëren voor de jonge generatie, die de natuur en het milieu helpen te beschermen, en die de duurzame ontwikkeling van vakantiebestemmingen wereldwijd stimuleren.

2. Richt het project zich op jeugd & educatie, op natuur, milieu & wilde dieren en/of op lokale werkgelegenheid, ondernemerschap & duurzaam levensonderhoud op vakantiebestemmingen?

Uitleg

TUI Care steunt projecten die zich richten op:

  • jongeren en educatie
  • het behoud van de natuurlijke omgeving in vakantiebestemmingen, inclusief dierenwelzijn
  • de ontwikkeling naar welvarende vakantiebestemmingen
3. Vindt het project plaats in een vakantiebestemming?

Uitleg

TUI Care Foundation richt zich voor nieuwe samenwerkingsverbanden op vakantiebestemmingen.

4. Zoek je geen steun voor een van de volgende onderwerpen?
  • Individuele hulp
  • Organisatie met politieke of religieuze doelstelling
  • Wetenschappelijk onderzoek dat geen onderdeel is van een grotere projectaanvraag
  • Investeringen in verblijfsaccommodaties die niet eigendom zijn van de lokale gemeenschap

Uitleg

TUI Care Foundation steunt geen projecten die discrimineren naar huidskleur, sekse, afkomst, seksuele voorkeur, handicap of politieke overtuiging, een politiek of religieus doel hebben, zich richten op individuele hulp of waarbij wetenschappelijk onderzoek geen onderdeel is van een grotere projectaanvraag. Daarnaast steunen wij geen investeringen in gebouwen en het verbouwen of herinrichten van verblijfsaccommodaties die niet het eigendom zijn van lokale gemeenschappen. 

5. Is de organisatie een geregistreerd rechtspersoon?

Uitleg

TUI Care Foundation werkt alleen samen met geregistreerde rechtspersonen. Dit zijn bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen, bedrijven en social enterprises.

6. . Is de organisatie, of werkt de organisatie samen met, een lokale organisatie op de bestemming waar het project plaatsvindt?

Uitleg

TUI Care Foundation pleit ervoor dat projecten worden uitgevoerd door lokaal geregistreerde organisaties of eigen kantoren in het vakantieland met een actief bestuur. Uitzondering wordt gemaakt voor organisaties die niet samenwerken met een lokale organisatie of eigen kantoor in het vakantieland maar die aan kunnen tonen de lokale bevolking actief bij het project te betrekken.

Wanneer je alle vragen met ja beantwoord hebt, nodigen wij je graag uit tot het invullen van het online aanvraagformulier

 

Versturen