FOLLOW

TUBA!

Turtle1
Finance

Financiën

Heeft het steunen van de duurzame ontwikkeling van vakantiebestemmingen zin? Hoe draagt jouw steun bij aan bestemmingen? Wij laten je graag de resultaten van TUI Care Foundation zien.

TUI Care Foundation publiceert jaarlijks een jaarverslag en een jaarrekening. De jaarrekening voldoet aan de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen (RJ 650)

Keurmerken
De Belastingdienst erkent TUI Care Foundation als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit biedt fiscale voordelen aan Nederlandse donateurs.