Finance

Financiën

Heeft het steunen van de duurzame ontwikkeling van vakantiebestemmingen zin? Hoe draagt jouw steun bij aan bestemmingen? Wij laten je graag de resultaten van TUI Care Foundation zien.

TUI Care Foundation publiceert jaarlijks een jaarverslag en een jaarrekening. De jaarrekening voldoet aan de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen (RJ 650) 

Bekijk hier het TUI Care Foundation financieel jaarverslag 2017 (Engels).

Keurmerken
TUI Care Foundation is lid van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI). TUI Care Foundation werft fondsen op basis van de gedragscode van het VFI. De Belastingdienst erkent TUI Care Foundation als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit biedt fiscale voordelen aan Nederlandse donateurs.

100% model
Bij de oprichting van TUI Care Foundation deden we een belofte: 100% van de donaties van vakantiegangers gaat naar de vakantiebestemmingen om projecten te steunen. TUI staat in voor alle operationele kosten van  TUI Care Foundation, van salariskosten tot huisvesting en communicatiemiddelen. Zo komt 100% van jouw donatie bij het goede doel terecht.