FOLLOW

TUBA!

Turtle1

Een schoner Curaçao: GreenKidz lespakket

Curaçao trekt jaarlijks veel vakantiegangers vanwege de tropische stranden, azuurblauwe zee en wuivende palmen. Wanneer je over het eiland reist, zie je echter ook afval langs de kant van de weg, op het strand en soms ook in de zee. Dat komt omdat een effectief afval recycling systeem nog steeds ontbreekt op het eiland. De belangstelling bij lokale volwassenen en kinderen over ‘groene’ thema’s is echter wel groeiende. GreenKidz haakt daarop in met een interactief lespakket over Plastic en Recycling op Curaçao. TUI Care Foundation steunt dit educatieproject.

Het Project

Wereldwijd en zeker onder jongeren groeit de belangstelling voor het brede thema duurzaamheid. Ook op Curaçao. Er is echter nog te weinig toegankelijk, lokaalgericht en Papiamentstalig educatief materiaal voorhanden. Met behulp van educatieve activiteiten voor lokale schooljeugd in het bijzonder en de gemeenschap van Curaçao in het algemeen kan lokale jeugd geïnspireerd worden om het heft in eigen handen te nemen.

Met behulp van TUI Care Foundation wordt een lespakket ‘Plastic en Recycling op Curaçao’ ontwikkeld. De interactieve lessen zijn geschikt voor leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 van alle funderend onderwijs scholen op Curaçao en kan gegeven worden in het Papiaments of Nederlands. Hiermee worden ruim 8.000 leerlingen bereikt. Het lespakket wordt ondersteunt door een tweetalige website (Papiaments en Nederlands), een GreenKidz Magazine en een GreenKidz Award dat op het jaarlijkse GreenKidz feest wordt uitgereikt.

Het pakket zal blijvend en gratis aan de doelgroep aangeboden worden en omvat voor leerkrachten ook instructie- en verdiepingsmateriaal. De lessen worden tevens gratis door een gastdocent uitgevoerd. Lokale schoolkinderen worden zo gestimuleerd om zorgzaam en verantwoordelijk met hun leef- en schoolomgeving om te gaan en zelf actief bij te dragen aan een groener, schoner en gezonder Curaçao.

TUI Care Foundation hoopt hiermee een voorbeeld te zijn voor andere partijen op het eiland en hen te inspireren ieders verantwoordelijkheid te nemen richting een volledig effectief afvalmanagement en daarmee een schoon en gezond Curaçao. Zo steunen wij ook de plaatsing van afvalbakken in de toerisme industrie. Meer over dit project lees je hier.

 

De Projectpartner
GreenKidz is een project van de Keep Learning Foundation. GreenKidz ontwikkelt kwalitatief hoogwaardig en op Curaçao toegesneden lees- en lesmateriaal. Daarmee willen zij de lokale jeugd stimuleren om zorgzaam en duurzaam met hun leef- en schoolomgeving om te gaan en zo actief bij te dragen aan een schoner, groener en gezonder Curaçao.
Dit project is in 2015 gesteund.

De Projectpartner