FOLLOW

TUBA!

Turtle1

Lancering van het eerste Duitse noodhulpprogramma voor innovatieve toeristische ondernemingen in ontwikkelingslanden en opkomende landen

  • enpact en TUI Care Foundation ondersteunen gezamenlijk 150 ondernemersteams in de toeristische sector, zowel financieel als met mentorschap

  • Het programma maakt deel uit van enpact's ‘Empowering Entrepreneurship Initiative’ dat jonge, innovatieve bedrijven ondersteunt in de coronacrisis

  • Het initiatief is gericht op krachtig crisismanagement, behoud van banen en duurzame lokale economische ontwikkeling

 

Berlijn, 08.09.2020 - enpact en de TUI Care Foundation hebben vandaag de lancering aangekondigd van het eerste noodhulpprogramma voor innovatieve toeristische bedrijven in ontwikkelingslanden en opkomende landen. Het COVID-19 hulpprogramma voor toerisme wordt gefinancierd door het Duitse federale ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ). In totaal zullen 150 teams van innovatieve, jonge bedrijven in Mexico, Kenia, Indonesië en Jordanië worden ondersteund met internationale workshops, een programma met mentors en ook financiëel.

"Uitgebreide beschermingsmaatregelen zoals die momenteel in Europa worden opgezet, bestaan zelden in ontwikkelingslanden en opkomende landen. Om deze reden is er een grote behoefte om lokale ondernemers te ondersteunen met training, mentoring en financiële steun. In veel van onze partnerlanden staat het toerisme voor een bovengemiddeld aandeel van de economische activiteit. Daarom is het verstandig dat deze sector centraal staat in het programma”, zegt Norbert Barthle, parlementair staatssecretaris bij BMZ.

Het programma maakt deel uit van het ‘Empowering Entrepreneurship Initiative’ van enpact. Het ondersteunt de deelnemende bedrijven bij het omgaan met de coronacrisis. Een combinatie van mentorschap, workshops, netwerkopbouw en financiële ondersteuning is gericht op een goed crisismanagement, het behoud van banen en het creëren van vooruitzichten op lange termijn.

"We zijn er trots op de implementatie van ons programma dat jonge, innovatieve bedrijven ondersteunt en direct helpt waar hulp dringend nodig is. Samen met de TUI Care Foundation richt enpact zich op het promoten van ondernemers en bedrijven als een manier van duurzame ontwikkelingssamenwerking. Wij kijken er naar uit om jonge, getalenteerde mensen erbij te helpen hun toekomst in eigen handen te nemen”, legt dr. Sebastian Rubatscher uit, een van de oprichters en Managing Directors van enpact.

Het Empowering Entrepreneurship Initiative is onderverdeeld in twee programma's van elk zes maanden met verschillende thematische aandachtspunten. Het eerste programma staat open voor 180 bedrijven uit alle sectoren, terwijl het tweede deel zich richt op 150 bedrijven in de toeristische sector.

Thomas Ellerbeck, voorzitter van de TUI Care Foundation: "Toerisme bouwt aan het levensonderhoud van miljoenen mensen en draagt actief bij tot de Duitse doelstellingen qua ontwikkelingsbeleid. De TUI Care Foundation en enpact ondersteunen innovatieve ondernemers in opkomende en ontwikkelingslanden om hen te helpen sterker uit de crisis te komen. Zo geven we de toeristische industrie in de deelnemende landen toegang tot internationale ondersteuningsmaatregelen en dragen we er daarmee toe bij om structuren in stand te houden die essentieel zijn voor het internationaal toerisme. Met onze expertise en een wereldwijd netwerk in het toerisme en in de digitale economie zullen we innovatieve, jonge lokale bedrijven ondersteunen en dragen wij bij tot het succes van het initiatief."

Het internationale toerisme is tijdens de Coronacrisis bijna volledig stilgevallen. Dit bedreigt het levensonderhoud van miljoenen mensen die in de sector werken. De toeristische sector biedt werk aan ongeveer één op de tien mensen wereldwijd. Deze sector biedt dus mensen met verschillende kwalificatie- en opleidingsniveaus de kans op een inkomen, vooral in ontwikkelingslanden en opkomende landen.

De Duitse ontwikkelingssamenwerking richtte zich de laatste jaren steeds meer op het ondersteunen van ondernemers in opkomende en ontwikkelingslanden. Innovatieve jonge bedrijven vinden lokale oplossingen voor lokale problemen, creëren banen, vergroten de toekomstperspectieven en leveren een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en het economisch herstel. Dit werk van de afgelopen jaren wordt bedreigd door de gevolgen op korte en middellange termijn van de Corona- pandemie.

Meer informatie vindt u op: Covid-19 Relief Programme.