FOLLOW

TUBA!

Turtle1
TUI Care Foundation About us

Bestuur

Raad van Toezicht

De charitatieve stichting TUI Care Foundation wordt bestuurd door een onafhankelijk bestuur die momenteel uit vijf bestuursleden bestaat. Het bestuur houdt toezicht op de activiteiten van de stichting en stelt het strategisch kader voor de ontwikkeling van de stichting vast. De leden en de voorzitter worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar. Bestuurders ontvangen voor de door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk. 

Thomas Ellerbeck
Chairman of the Board of Trustees
Dagmar Wöhrl
Member of the Board of Trustees
Frank Oostdam
Frank Oostdam
Treasurer of the Board of Trustees
Helen Caron
Member of the Board of Trustees
Nico Visser
Secretary of the Board of Trustees

Advies comité

De Raad van Toezicht en het TUI Care Foundation management worden ondersteund door een raadgevend comité. De commissie bestaat uit TUI experts op het gebied van duurzame ontwikkeling, communicatie, hotelontwikkeling, cruises en touroperating en geeft advies over projectvoorstellen en onderzoekt proactief nieuwe projecten en partners. De handelingen die de commissieleden verrichten voor de stichting zijn onderdeel van hun TUI werkzaamheden en arbeidsovereenkomst. 

Management

TUI Care Foundation heeft haar hoofdkantoor in het hart van Europa, in Nederland en werkt met een internationaal team van medewerkers vanuit heel Europa. Het management voert de strategie en de projecten van de stichting uit in overeenstemming met het door de Raad van Bestuur vastgestelde kader. Het management en de andere teamleden ontvangen voor de door hen voor de stichting verrichtte werkzaamheden een beloning; het management en de communicatiemedewerker worden betaald door TUI en de programmamedewerkers door de stichting. Managers en overige teamleden hebben een arbeidsovereenkomst in het land waar zij gevestigd zijn. De medewerkers in Nederland hebben een arbeidsovereenkomst met TUI Nederland op basis van de CAO Reisbranche; de medewerkers in Duitsland met TUI Group en de medewerker in Spanje met TUI Destination Services. De handelingen die de Executive Director External Affairs and Development en de Director Finance verrichten voor de stichting zijn een onderdeel van hun TUI Group werkzaamheden en arbeidsovereenkomst. 

Alexander Panczuk
Executive Director External Affairs and Development
Contactgegevens
+49 (172) 281 4983
sluiten
Jost Neumann
Head of Strategic Programmes
Reinhard Will
Director Finance