TUI CARE FOUNDATION EN UNICEF SLUITEN PARTNERSHIP VOOR ONDERSTEUNING NOODHULP

TUI Care Foundation en UNICEF hebben een partnership gesloten. De samenwerking is voor vier jaar en richt zich op noodhulp en onderwijs. De overeenkomst maakt deel uit van het TUI Future Fund programma van de Foundation. De toegang tot onderwijs staat centraal in deze nieuwe samenwerking waarbij hulp wordt geboden
in noodsituaties en de nasleep daarvan.

UNICEF komt op voor de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld. Kinderen hebben niet alleen het recht om te overleven, maar moeten gezond kunnen opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en het beste uit het leven halen. Ongeacht hun geloof, woonplaats of afkomst.
Dit gaat hand in hand met de ambitie van de TUI Care Foundation om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te ondersteunen en te stimuleren. Noodsituaties zoals aardbevingen of orkanen, brengen vooral gezinnen en kinderen in gevaar, ook op vakantiebestemmingen. Bij zo’n ramp is het
noodzakelijk onmiddellijk actie te ondernemen.
UNICEF is aanwezig in 190 landen, direct voor, tijdens en na een ramp. Daarom heeft TUI Care Foundation ervoor gekozen zich te concentreren op de steun aan UNICEF binnen haar TUI Future Fund-activiteiten die hulp bieden aan kinderen en jongeren in nood wanneer er een ramp plaatsvindt.


Thomas Ellerbeck, voorzitter van de Board of Trustees van TUI Care Foundation, legt uit: "Kinderen zijn de meest kwetsbare groep en zij worden hard getroffen wanneer zich een ramp voordoet. Ze lopen het grootste risico om slachtoffer te worden van geweld, uitbuiting, ziekte en verwaarlozing. In
de ergste situaties worden grote groepen kinderen beroofd van hun basisbehoeften op het gebied van gezondheid en onderwijs, met verwoestende gevolgen voor hun toekomst en die van hun land. We zijn er trots op UNICEF, en vooral haar wereldwijde noodhulpprogramma, te ondersteunen bij het helpen bouwen aan een betere toekomst voor de jeugd wereldwijd. "

Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland, zegt: "UNICEF kan zijn missie niet vervullen om van deze wereld een betere plek voor kinderen te maken zonder de steun van partners. We zijn erg blij en dankbaar dat TUI Care Foundation deze belangrijke taak ondersteunt. Elk kind heeft het recht
om op te groeien, zich gezond en in een veilige omgeving te ontwikkelen. Onze gezamenlijke inspanningen zullen de meest kwetsbare kinderen helpen te beschermen".


Onderwijs en noodhulp zijn nauw met elkaar verbonden. UNICEF-cijfers laten zien dat bijna een kwart van de kinderen woont in landen waar een conflict speelt of die door een ramp getroffen zijn. Voor
kinderen in noodsituaties kan onderwijs zeer bepalend zijn of zelfs levensreddend. Scholen bieden kinderen een stabiele en beschermde omgeving. Op de lange termijn is onderwijs de sleutel tot economische groei, vermindering van armoede en ongelijkheid. Bovendien levert het een belangrijke bijdrage aan vrede en stabiliteit. Ondanks de enorme voordelen, sneuvelt het onderwijs vaak als eerste en wordt het als laatste hersteld wanneer zich een crisis voordoet op een bestemming. Slechts
twee procent van de humanitaire hulp gaat naar onderwijs. Het ter beschikking stellen van lesmateriaal en veilige ruimtes waarin de kinderen les krijgen in de getroffen gebieden, kan een groot verschil maken voor de getroffen gemeenschap bij een ramp.

TUI Care Foundation heeft ook toegezegd programma's in de UNICEF-portefeuille te ondersteunen, die onderwijs bieden aan kansarme kinderen. Het doel is om hen in staat te stellen toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden en een sterke nieuwe generatie te vormen door het ondersteunen van
de gezinnen en de samenleving. Via deze programma's worden overheden, gemeenschappen en ouders geholpen om ervoor te zorgen dat elk kind verplicht, gratis en kwalitatief onderwijs krijgt.

TUI Care Foundation in support of UNICEF