FOLLOW

TUBA!

Turtle1

TUI Junior Academy Curacao: "Groene" leraren opleiden voor de volgende generaties

  • TUI Care Foundation en Greenkidz zijn partner op Curaçao om 120 leraren van de jonge generatie op te leiden over hoe ze hun studenten kunnen inspireren en motiveren om te verminderen, hergebruiken en recyclen
  • Leraren zullen werken op basisscholen, aan lokale kinderen lesgeven en naast klasleraren werken

 

Berlijn, 12 juni 2019. De TUI Junior Academy Curacao is een educatief programma dat toekomstige leerkrachten opleidt over milieukwesties, recycling en duurzaamheid op het Caribische eiland Curaçao. Het initiatief van TUI Care Foundation en Greenkidz zal 120 toekomstige leraren van de Universiteit van Curaçao trainen hoe zij kinderen in het basisonderwijs kunnen onderwijzen inspireren en motiveren om beter voor hun omgeving te zorgen.

Aan het einde van het programma zullen ze stage lopen in lokale basisscholen. Hierdoor zal het project naar nog eens 63 leraren op het eiland bereiken, die de stagiairs verwelkomen in hun lessen en observeren hoe ze hun programma’s rond milieubewustzijn op een interactieve en verkennende manier onderwijzen. De leerkrachten in opleiding zullen direct ongeveer 2.000 kinderen op lokale scholen bereiken. Om het bewustzijn van de gemeenschappen op Curaçao te vergroten, zal het tijdens het project ontwikkelde lesmateriaal gratis toegankelijk worden gemaakt voor alle 50 lagere scholen op Curaçao, waardoor 8.000 schoolkinderen kunnen profiteren van innovatieve hulpmiddelen voor milieueducatie.

Thomas Ellerbeck, voorzitter van de Board of Trustees van de TUI Care Foundation, legt uit: "Samen werken we aan groenere, schonere en gezondere eilanden. Ons doel is om de jeugd van Curaçao te inspireren om voor hun eigen gemeenschap ambassadeurs te worden voor verandering. We kunnen ons geen duurzame toekomst voorstellen zonder de volgende generatie er actief bij te betrekken en ze kunnen niet volledig geïnspireerd en gemotiveerd zijn als we hun leraren niet betrekken bij dit proces. "

Maya Mathias, mede-oprichter van GreenKidz, legt uit: "Door onze ideeën en educatieve programma's van GreenKidz te delen met onze jeugd en met de volgende generatie leerkrachten, willen we bijdragen aan een duurzame, groene mentaliteitsverandering op Curaçao op basis van ons motto: het veranderen van de mindset van generaties en de leraren die ze opleiden. "

De Nederlandse Caribische eilanden trekken veel toeristen naar hun tropische stranden, de prachtige zee en de wuivende palmen. Maar tijdens het reizen rond de eilanden, kunnen bezoekers ook vuilnis langs de weg, op de stranden en in de zee spotten. De afwezigheid van een effectief afvalrecyclingsysteem en een gebrek aan voorlichting over milieubewustzijn betekent dat vervuiling een groeiende uitdaging voor de eilanden is geworden.

Het opleiden van toekomstige generaties is een kernelement van de strategie van de TUI Care Foundation, die zich richt op samenwerking met lokale gemeenschappen om de natuurlijke omgeving in toeristische bestemmingen te beschermen. Dit initiatief op Curaçao bouwt voort op het succes van de samenwerking uit het verleden tussen TUI Care Foundation en Greenkidz. Samen ontwikkelden beide organisaties het initiatief "Kinderen voor een schoner Curaçao", dat een educatief recyclingprogramma op de basisscholen van het eiland implementeert.

Deze initiatieven spelen een cruciale rol bij het veranderen van de mentaliteit bij de jongere generatie, en moedigen milieuvriendelijke attitudes, interesses en gedrag onder jongeren aan. Dit is vooral belangrijk voor Curaçao waar, naast het afval dat wordt gegenereerd door de vele internationale bezoekers van het eiland, de 160.000 inwoners van het eiland elke dag ongeveer 3,7 kilo afval per persoon produceren. Zonder adequaat systeem voor de inzameling van afval resulteert dit in vele blikjes, plastic zakken en ander afval dat op straat en uiteindelijk in de zee terechtkomt. Zonder een effectief recyclingsysteem of voorschriften voor het beheer van afval, kwam tot 95% van het verzamelde afval eerder terecht op een stortplaats of in de straten. Om hiermee om te gaan, zijn nu recyclingstations rond het eiland geplaatst om het afval op te vangen en te scheiden. De grond voor stortplaatsen wordt echter beperkt: reduceren, hergebruiken en recyclen wordt een cruciale of zelfs de enige manier om de impact van afval effectief te beperken.

Door een Plastic & Recycling-programma in het vaste curriculum voor stagiairs basisschoolleerkrachten in het Lerarencollege voor basisonderwijs (LOFO) aan de Universiteit van Curaçao te implementeren, volgen tweedejaarsstudenten voor één semester een milieuprogramma met excursies, gastcolleges van experts. Dit biedt hen de kans om educatief materiaal te verrijken met hun eigen ideeën en de mogelijkheid om te leren over de belangrijke link tussen milieu, een schoon eiland en een positieve economische en toeristische ontwikkeling.